Ảnh thi công đường tại 136 Hồ Tùng Mậu – Hà Nội

Một số hình ảnh thi công đường tại công trình 136 Hồ Tùng Mậu – Hà Nội