Vật liệu composit của công ty cp cốt sợI polyme đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn gost 31938-2012