Giới thiệu sách: “Gia cường bê tông với thanh cốt sợi polyme – Cơ học và Thiết kế”

Tác giả: – GS.TS Antonio Nanni – Trường Đại học Miami và Trường Đại học Naple Federico II.

– TS. Antonio De Luca – Trường Đại học Miami

– TS. Hany Zadeh – Trường Đại học Miami

Nhà xuất bản: CRC Press (Taylor & Francis Group)

Năm xuất bản: 2014

Thanh cốt sợi polyme gia cường (FRP) có đặc tính chống rỉ, không từ tính và trọng lượng nhẹ được chấp nhận thay thế thép thông thường trong gia cường kết cấu bê tông. Quyển sách này là chỉ dẫn kỹ thuật dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm tập thể của tác giả, những quy định nguyên tắc, algorithm và những ví dụ thực tế.

Với những minh họa sinh động cho các trường hợp nghiên cứu về tính uốn và cột – một bộ phận của kết cấu bê tông, nội dung sách bao trùm về thanh cốt FRP gia cường không căng trước và dùng trong nhà. Những hiểu biết với cốt gia cường bê tông, bao gồm căng trước và áp dụng đặt cốt gia cường gần bề mặt được thừa nhận. Trong sách đề cập đến các bài viết thảo luận về tính chất của vật liệu FRP và những thí nghiệm tương ứng cũng như kiểm tra chất lượng, tính bền và tiện lợi, cung cấp tổng quan lịch sử áp dụng thanh cốt sợi polyme gia cường và nhấn mạnh đến tài liệu kỹ thuật của Viện bê tông Mỹ (ACI) với những nghiên cứu khác trên thế giới. Ngoài ra còn đề cấp đến một số vến đề khác như:

– Giải thích điều then chốt về tính chất cơ lý của thanh FRP và phương pháp sản xuất chúng.

– Cung cấp algorithm mà ảnh hưởng thiết kế và chi tiết, kể cả những công thức mới cho sử dụng thanh FRP trong cột.

– Đưa ra những biện minh cho phát triển yếu tố giảm độ bền dựa vào những tư duy đáng tin cậy.

– Ứng dụng trong xây dựng tòa nhà 2 tầng ở Mathcad, trở thành công trình mẫu trong ứng dụng thực tế