Hội thảo: Giải pháp kè chống xói lở và tạo bãi bảo vệ bờ biển Tây Tỉnh Cà Mau

Ngày 24/9/2014. Tổ chức hội thảo chuyên đề chi tiết về giải pháp kè chống xói lở và tạo bãi bảo vệ bờ biển Tây bán đảo Cà Mau sử dụng vật liệu thanh polyme cốt sợi GFRP với Ban lãnh đạo Chi Cục Thủy Lợi Tỉnh Cà Mau click để xem thêm

Ban lãnh đạo công ty kêt hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Đại Học Xây Dựng và Viện Xây Dựng Công Trình Biển trường Đại Học Xây Dựng tổ chức hội thảo chuyên đề về chi tiết giải pháp kè chống xói lở và tạo bãi bảo vệ bờ biển Tây sử dụng vật liệu thanh polyme cốt sợi GFRP với Chi Cục Thuỷ Lợi Cà Mau

Anh: Mô hình rọ sử dụng thanh polyme cốt sợi GFRP

 

Anh: Ban lãnh đạo Chi Cục Thủy Lợi Cà Mau phát biểu ý kiến

 Kết thúc buổi làm việc đoàn đi thăm quan khảo sát hiện trạng một số đoạn kè biển sử dụng thép truyền thống