Một số công nghệ mới áp dụng cho dự án ven biển và công trình biển đảo

Bờ biển Việt Nam dài 3.260 km, đứng thứ 27/157 nước có biển, tỷ lệ trung bình 100 km2 đất liền có 1km bờ biển, hiện có 28/63 tỉnh thành có biển, với gần ½ dân số sống ven biển. Diện tích mặt nước biển của Việt Nam rộng 1 triệu km2 , (với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trên 3.000 đảo và quần đảo khác), gấp 3 lần đất liền, chiếm gần 30% diện tích biển Đông. Trong đó vùng đặc quyền kinh tế từ 200 đến 350 hải l{ tính từ đường cơ sở. Trong vùng biển đó có khoảng 4.000 đảo lớn nhỏ và các bãi đá. Đây là nền tảng để Việt Nam đẩy mạnh phát triển Kinh tế biển (KTB) trở thành lĩnh vực trọng điểm của đất nước.
KTB (Blue/Ocean Economy) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đưa Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát
triển KTB; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành
tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững KTB. Theo ước tính, KTB và vùng ven biển Việt Nam bình quân đạt khoảng 47-48% GDP cả nước.
Các ngành KTB ở Việt Nam gồm có:
– Kinh tế hàng hải: Cảng vận tải hàng hóa và dịch vụ hậu cần cảng; Cụm công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, thuyền;
– Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản; Cảng cá, cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản;
– Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực biển;
– Khai thác dầu khí và tài nguyên khoáng sản khác;
– Dịch vụ và du lịch biển;
– Làm muối;
– Dịch vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; An ninh biển;
– Kinh tế đảo.
Tiềm năng lớn là vậy, tuy nhiên, so sánh với thế giới, khai thác lợi thế từ biển của Việt Nam còn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, giá trị tổng sản phẩm hàng năm còn rất nhỏ. Tính trung bình trên 1km2 biển, Việt Nam mới chỉ đạt bằng 1/20 của Trung Quốc; 1/94 của
Nhật Bản; 1/7 của Hàn Quốc và 1/20 kinh tế biển của thế giới. Để tất cả các ngành KTB có thể “cất cánh”, một trong những giải pháp đó là: Ngành Xây dựng phải luôn đi trước và áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và các
công trình có liên quan. Đây là thị trường vô cùng rộng lớn cho các công ty xây dựng trong và ngoài nước cùng khai thác.

Chi tiết mời xem bản đầy đủ tại đường link bên dưới:

2021.08 11_Gioi thieu cong nghe bien dao (ban full)