Thí nghiệm thử tải hiện trường

Thí nghiệm thử tải hiện trường công trình 56 Nguyễn Chí Thanh – Chủ Đầu Tư Tập đoàn WINGROUP

I. Mục tiêu và đối tượng thí nghiệm thử tải

1. Mục tiêu của công tác thí nghiệm

Công tác thí nghiệm nhằm kiểm tra sự làm việc thực tế của kết cấu sàn bê tông cốt sợi polyme

2. Đối tượng thí nghiệm

Công tác thí nghiệm nhằm kiểm tra, đánh giá sự làm việc của hệ kết cấu sàn bê tông cốt sợi polyme

công trình: “Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ – Số 56 Nguyễn Chí

Thanh, Đống Đa, Hà Nội” so với kết quả tính toán lý thuyết:

Sơ đồ tính: Kích thước ô sàn 8.8m x 10m,

Chiều dày sàn 300mm

Tải trọng tính toán: 1.5T/m2

Hình 1: Mặt bằng thi công thực tế tại công trình

II. Tải trọng thí nghiệm

1. Giá trị thí nghiệm

Tải trọng thí nghiệm được chất trực tiếp trên ô sàn của hệ kết cấu đường dốc xuống tầng hầm.

+ Đợt 1: Chất tải trọng phân bố trên sàn 1T/m2 (tổng tải chất lên ô sàn 88T)

+ Đợt 2: Chất tải trọng phân bố trên sàn 1.5T/m2 (tổng tải chất lên ô sàn 150T)

Hình 2: Sơ đồ chất tải

2. Dụng cụ và thiết bị đo sử dụng trong thí nghiệm

Đo chuyển vị đứng sử dụng Indicator loại 0,01 của Nhật Bản

Khảo sát sự xuất hiện vết nứt: trực quan và kính lúp

Khảo sát bề rộng vết nứt bằng kính soi nứt DJCK 2 của Trung Quốc.

Hình 3: Hình ảnh bố trí thiết bị thí nghiệm

3. Biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thử tải được kiểm soát chặt

chẽ

III. Kết quả thí nghiệm

Kết quả thu được sau quá trình chất tải cho thấy chuyển vị tại các điểm đo thực tế đều nhỏ hơn kết quả

tính toán theo lý thuyết.